HANKEHAAVI-TUNNUS

Hankehaavi on tutkimushankekuvausten verkkohakemisto, joka sisältää luonnonvaratietoa ja on toteutettu Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Tunnuksen visuaalinen ratkaisu lähtee haavista, jossa on myös nähtävissä suurennuslasin piirteitä. Koska hakemistossa käsitellään pääsääntöisesti luonnonvaratietoa on tunnuksessa myös hiukan Luonnonvarat-tunnuksen ulkoisia ominaisuuksia.

Vihreä raita haavin pohjalla ikään kuin muuntuu "i"-kirjaimeksi. Hakemistosta on mahdollista löytää juuri tarvittava informaatio, jota voi kuvata i-kirjaimella.

Siirry sivun alkuun