YTR-TUNNUS

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR suunnittelee ja valmistelee valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka edistävät yhteistyöryhmän tehtävien toteuttamista.

Hanketoimintaan kuuluu hankkeiden rakentamista, neuvotteluja, seurantaa, tulosten analysointia sekä tiedottamista.

YTR graafinen tunnus on nimeltään "Monta savua". Eri väriset talot, joidenka piipuista nousee savu muodostavat elävän kylän. Tunnuksella halutaan kuvastaa maaseudun elinvoimaisuutta, joka on YTR:n puitteissa tehtyjen toimenpiteiden lopullinen tavoite.

Siirry sivun alkuun