MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TUNNUS

Kolmio haluttiin säilyttää, mutta vain muodollisesti. Sisältö haluttiin muuttaa täysin.

Kolmio on jaettu metsää, peltoa ja vesistöä kuvaaviksi toisiinsa nivoutuviksi värikentiksi. Tällä haluttiin ilmentää dynaamisesti muuttuvaa maaseutua, jossa luontoa hyödynnetään osin uusin menetelmin.

Typograafinen tunnus: mmm.fi muotoiltiin oma kirjaintyyppi lähtökohtana ministeriön nettiosoite. Typografisen tunnuksen f-kirjaimesta työntyy vihreä lehti symboloimaan toivottuja uusia ajatuksia maaseudun kehittämiseksi.

Siirry sivun alkuun