MIELIKUVITUSTA KÄYTTÄEN...

Kuva on viesti. Valokuvaan perustuva ympäristön kuvaaminen
on aika yksiulotteinen tapa tallentaa todellisuutta. Kuvitus on
moniulotteinen tapa kuvata haluttuja asioita. Alla esimerkkejä tekemistämme kuvista — melkein 11-tuhannen
sanan edestä.

Siirry sivun alkuun